• Экспресс-доставка

    Всего за 2 часа

  • Професиональные услуги

    Консультации и послепродажное обслуживание

  • Беспроцентный кредит

    Биркарт,Тамкарт

  • Забота о клиентах

Bokeh nədir?

Bokeh nədir?

Emil Jafarli |

Bokeh nədir?


“Bokeh” deyilən anlayış fotoqrafiyada çox məşhur mövzulardan biridir. Bu qədər populyar olmasının səbəbi isə çəkilən fotonu daha cəlbedici hala gətirməsi, diqqətin daha çox çəkilən subyekt üzərinə çəkilməsidir. Eyni zamanda “Blur” mənasını daşıyan kəlmə Yaponcadan gəlib. Sadə dildə desək Bokeh “Out of focus”-un keyfiyyətini ifadə edir. Burada əsas məsələ bulanıqlığın miqdarı deyil, sahənin dərinliyidir. Obyektiv üzərində qeyd olunan diafraqma (F) dəyəri nə qədər kiçik olarsa, daha az dərinlikdə “Blur” effektini yaratmaq mümkün olacaq. Çünki daha geniş diafraqma daha kəskin linza deməkdir. Məsələn, F/1.8 dəyərdəki linza F/2.0 a nisbətən daha yaxşı Bokeh yaradacaq. Blurun miqdarını həmçinin linzanın bıçaqları, çəkilişdəki arxa fon, çəkilən obyektə yaxınlıq və s faktorlardan da asılıdır.

Написать комментарий

Обратите внимание: комментарии должны быть одобрены до их публикации.